Stichting RING-GV

De Raad voor Institutioneel-Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV) toetst de levensbeschouwelijke competentie van alle geestelijk verzorgers die geen zending van een kerk of levensbeschouwelijk genootschap hebben.

Door RING-GV bevoegd verklaarde geestelijk verzorgers kunnen zich inschrijven in het kwaliteitsregister SKGV en volwaardig, regulier lid worden van de VGVZ. Zo kunnen alle geestelijk verzorgers in Nederland zich verenigen in één beroepsgroep om de positie van de geestelijk verzorger te versterken.
Toetsing door RING-GV is zo een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsborging van het werk, ook voor ZZP’ers.

0
Bevoegd verklaarde geestelijk verzorgers

De toetsingsprocedure in het kort:

Meld je aan vóór deze datum: Dan word je getoetst in deze periode*:
1 januari

1 maart

1 mei

1 juli

15 oktober

15 januari – 28 februari

15 maart – 30 april

15 mei – 30 juni

15 september – 31 oktober

1 november – 15 december