Loading...
RING-GV 2019-09-03T11:39:20+00:00

Stichting RING-GV

De Raad voor Institutioneel-Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV) toetst de levensbeschouwelijke competentie van alle geestelijk verzorgers die geen zending van een kerk of levensbeschouwelijk genootschap hebben.

Door RING-GV bevoegd verklaarde geestelijk verzorgers kunnen zich inschrijven in het kwaliteitsregister SKGV en volwaardig, regulier lid worden van de VGVZ. Zo kunnen alle geestelijk verzorgers in Nederland zich verenigen in één beroepsgroep om de positie van de geestelijk verzorger te versterken.
Toetsing door RING-GV is zo een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsborging van het werk, ook voor ZZP’ers.

0
Bevoegd verklaarde geestelijk verzorgers
0
Van aspirant naar regulier VGVZ lid

De toetsingsprocedure in het kort:

Lees alle stappen van de procedure
Meld je aan vóór deze datum: Dan word je getoetst in deze periode*:
1 maart

1 juni

1 september

15 december

1 maart tot 15 april

1 juni tot 15 juli

1 september tot 15 oktober

15 december tot 1 februari

* Let op: RING-GV ontvangt momenteel veel aanvragen voor toetsing. Het aantal beschikbare toetsers maakt het niet mogelijk om alle toetsingen te behandelen in het eerstvolgende toetstcluster. Bij aanmelding informeren wij je over de verwachte termijn waarbinnen de toetsing kan worden behandeld. Houd er rekening mee dat de wachttijd tot een half jaar kan bedragen.
Om zo snel mogelijk de stroom aanmeldingen voor toetsing te behandelen breidt RING-GV z.s.m. het aantal toetsers uit.