Ik ben aspirant lid bij de VGVZ en vind het prima zo, want ik kan gewoon mijn werk doen. Wat is daar mis mee?

blog_5De VGVZ heeft gekozen voor eenduidige eisen op het gebied van bekwaamheid en bevoegdheid. Lange tijd gold voor regulier lidmaatschap officieel de eis van een ambtelijke zending door een kerk of ander levensbeschouwelijk genootschap. Dit was een eis waar lang niet iedereen aan kon of wilde voldoen. De afgelopen jaren is hier daarom wat soepelheid in geweest, ook met het oog op de nieuwe situatie die in ontwikkeling was. Met de komst van RING-GV is er een goede alternatieve route gekomen. Vanaf nu zal de VGVZ de maximale termijn van 5 jaar voor het aspirant-lidmaatschap dan ook strikter handhaven.
Dit houdt in dat alle leden van de VGVZ vanaf nu een levensbeschouwelijke bevoegdheid dienen te hebben: hetzij vanwege een zending door een kerk of levensbeschouwelijke instantie, ofwel middels een bevoegdheidsverklaring van RING-GV.

By | 2017-05-11T10:39:57+00:00 mei 5th, 2017|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment