Wat is de RING-GV?

Stichting RING-GV toetst de levensbeschouwelijke competentie van geestelijk verzorgers die geen zending kunnen of willen krijgen van een kerk of ander levensbeschouwelijk genootschap. Na te zijn getoetst ontvangt de geestelijk verzorger een bevoegdheidsverklaring, met een certificaat als bewijs.
Met de bevoegdheidverklaring van RING-GV voldoet de geestelijk verzorger aan de bevoegdheidseis voor registratie bij SKGV en de bevoegdheidseis voor volwaardig lidmaatschap bij VGVZ. Zo kunnen alle geestelijk verzorgers in Nederland zich verenigen in één beroepsgroep om de positie van de geestelijk verzorger te versterken.

By | 2017-05-18T15:02:35+00:00 mei 5th, 2017|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment