Wat is de RING-GV?

Door |2017-05-18T15:02:35+00:00mei 5th, 2017|Categorieën: |

Stichting RING-GV toetst de levensbeschouwelijke competentie van geestelijk verzorgers die geen zending kunnen of willen krijgen van een kerk of ander levensbeschouwelijk genootschap. Na te zijn getoetst ontvangt de geestelijk verzorger een bevoegdheidsverklaring, met een certificaat als bewijs. Met de bevoegdheidverklaring van RING-GV voldoet de geestelijk verzorger aan de bevoegdheidseis voor registratie bij SKGV en de [...]

Wie komen er in aanmerking voor toetsing door RING-GV?

Door |2017-05-11T10:36:42+00:00mei 5th, 2017|Categorieën: |

In aanmerking voor toetsing komen: Alle geestelijk verzorgers in het bezit van een HBO- of WO-masterdiploma aan een door de SKGV geaccrediteerde opleiding in de theologie, humanistiek of geestelijke verzorging die een bevoegdheidsverklaring willen verwerven; Geestelijk verzorgers die nu aspirant-lid zijn van de VGVZ omdat ze geen zending willen of kunnen krijgen van een kerk of [...]

Hoe gaat RING-GV om met mijn privacy?

Door |2018-07-27T13:45:51+00:00juli 27th, 2018|Categorieën: , , |

Stichting RING-GV behandelt je gegevens strikt vertrouwelijk. Bij de aanmelding voor toetsing wordt een aantal gegevens gevraagd. RING-GV gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar diensten:  je naam, (email) adres en telefoonnummer voor de toetsing; je geboortedatum en -plaats t.b.v. het certificaat van bevoegdheid en je bankrekeningnummer t.b.v. de betaling. Je (anoniem geschreven) schriftelijke uiteenzetting [...]

Reacties uitgeschakeld voor Hoe gaat RING-GV om met mijn privacy?

Het aanmelden via de website lukt niet. Wat nu?

Door |2017-05-18T15:08:37+00:00mei 5th, 2017|Categorieën: , |

Krijg je een foutmelding bij je aanmelding voor de toetsing? Mail dan je aanmelding naar contact@ring-gv.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Let op: verstuur alle onderstaande informatie in één mail: Volledige naam (zoals vermeld op je identiteitsbewijs) Geboortedatum Geboorteplaats Geboortedatum (dag-maand-jaar) Woonadres, postcode en woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer (eventueel) Emailadres Je genoten opleiding [...]

Ik ben aspirant lid bij de VGVZ en vind het prima zo, want ik kan gewoon mijn werk doen. Wat is daar mis mee?

Door |2017-05-11T10:39:57+00:00mei 5th, 2017|Categorieën: |

De VGVZ heeft gekozen voor eenduidige eisen op het gebied van bekwaamheid en bevoegdheid. Lange tijd gold voor regulier lidmaatschap officieel de eis van een ambtelijke zending door een kerk of ander levensbeschouwelijk genootschap. Dit was een eis waar lang niet iedereen aan kon of wilde voldoen. De afgelopen jaren is hier daarom wat soepelheid in geweest, [...]

Klopt het dat VGVZ haar leden financieel ondersteunt in de kosten voor toetsing door RING-GV?

Door |2020-08-27T11:46:59+00:00mei 5th, 2017|Categorieën: |

VGVZ heeft besloten haar aspirant-leden tijdelijk te ondersteunen in het behalen van de vereiste bevoegdheidsverklaring. Geestelijk verzorgers die aspirant-lid waren van VGVZ betaalden slechts € 100 voor toetsing door RING-GV. Aangemelde kandidaten ontvingen van RING-GV een factuur à 100 euro. VGVZ betaalde de overige kosten aan RING-GV. Let op: deze kortingsregeling gold enkel tot 1 maart 2017.

Wat is het verschil tussen het reguliere en het aspirant lidmaatschap van de VGVZ?

Door |2017-05-11T10:38:21+00:00mei 5th, 2017|Categorieën: |

Als aspirant-lid voldoe je nog niet volledig aan de eisen voor bevoegdheid (zending of machtiging) of bekwaamheid (masteropleiding). Aspirant-leden zijn gerechtigd de Algemene Leden Vergadering van VGVZ bij te wonen, maar hebben hierin geen stemrecht. Als regulier lid ben je volwaardig lid, en heb je stemrecht op de Algemene Leden Vergadering van VGVZ. Het reguliere lidmaatschap is [...]

Ik ben als aspirant-lid van VGVZ al eerder getoetst door RING-GV en wil met terugwerkende kracht korting op de door mij reeds gemaakte kosten voor de toetsing. Kan dat?

Door |2017-05-11T10:39:11+00:00mei 5th, 2017|Categorieën: |

Ben je bevoegd verklaard door RING-GV en was je daarvoor aspirant-lid van VGVZ? Dan kun je met terugwerkende kracht 135 euro ontvangen van VGVZ ter compensatie op de door jou gemaakte kosten. Je meld je hiervoor bij VGVZ, door een kopie van jouw RING-GV certificaat én je rekeningnummer te mailen: info@vgvz.nl. Na controle of je voldoet [...]

Ga naar de bovenkant