Hoe word ik getoetst?

By | 2023-12-02T08:39:02+00:00 november 27th, 2012|

Je wordt getoetst door een toetsingscommissie van 3 personen, waarvan minimaal 1 supervisor en minimaal 1 geestelijk verzorger die zelf getoetst is door RING-GV. Alle kandidaten worden in beginsel schriftelijk getoetst. Dit houdt in dat de toetsingscommissie je schriftelijke uiteenzetting beoordeelt aan de hand van de toetsingscriteria. Heeft de toetsingscommissie twijfel bij een of meerdere criteria? [...]

Aan de hand van welke criteria word ik getoetst?

By | 2017-05-05T20:30:19+00:00 mei 2nd, 2017|

Kandidaten worden getoetst op basis van een schriftelijke uiteenzetting. Deze uiteenzetting wordt beoordeeld aan de hand van de volgende toetsingscriteria. Elk onderdeel wordt beoordeeld als 'voldoende', 'twijfel' of 'onvoldoende': 1 a. Kan de getoetste helder onder woorden brengen wat zijn/haar levensbeschouwing inhoudt, uit welke bronnen hij/zij put, welke tradities hem/haar inspireren en met welke gemeenschappen en/of personen [...]

Hoe gaat RING-GV om met mijn privacy?

By | 2018-07-27T13:45:51+00:00 juli 27th, 2018|

Stichting RING-GV behandelt je gegevens strikt vertrouwelijk. Bij de aanmelding voor toetsing wordt een aantal gegevens gevraagd. RING-GV gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar diensten:  je naam, (email) adres en telefoonnummer voor de toetsing; je geboortedatum en -plaats t.b.v. het certificaat van bevoegdheid en je bankrekeningnummer t.b.v. de betaling. Je (anoniem geschreven) schriftelijke uiteenzetting [...]

Reacties uitgeschakeld voor Hoe gaat RING-GV om met mijn privacy?

Wanneer wordt er mondeling getoetst?

By | 2023-04-12T16:02:55+00:00 mei 2nd, 2017|

Alle kandidaten worden in beginsel schriftelijk getoetst. Als de toetsingscommissie bij een of meerdere criteria twijfelt, word je gevraagd om een schrijftelijke aanvulling te schrijven. De toetsingscommissie formuleert hiervoor vragen aan jou. Is er na beoordeling van uw aanvulling nog sprake van twijfel, dan word je uitgenodigd voor een mondelinge toetsing. Ook wordt 1 op de 6 [...]

Wanneer en hoe ontvang ik mijn certificaat?

By | 2019-04-06T00:04:32+00:00 mei 4th, 2017|

Zodra de toetsingscommissie klaar is met jouw toetsing, ontvang je per mail het eindoordeel, via de secretaris van RING-GV. Hierbij ontvang je het door de toetsingscommissie ingevulde beoordelingsformulier inclusief constructieve feedback. Dit beoordelingsformulier sturen we enkel aan jou. Net als al jouw andere gegevens, wordt dit nooit gedeeld met derden. Indien je bevoegd bent verklaard, ontvang [...]

Ik wil liever mondeling getoetst worden. Kan dat?

By | 2017-05-11T10:28:24+00:00 mei 4th, 2017|

RING-GV toest in beginsel schriftelijk. Dit houdt in dat de toetsingscommissie jouw schriftelijke uiteenzetting beoordeelt aan de hand van de toetsingscriteria. Uit de grootschalige evaluatie onder alle getoetsten en toetsers blijkt dat schriftelijke toetsing door RING-GV goed gewaardeerd wordt. Het kan spannend zijn en misschien kwetsbaar voelen, hetgeen overigens ook kan gelden voor een mondelinge toetsing. [...]

Ik heb moeite met schrijven. Wat nu?

By | 2017-05-11T10:34:46+00:00 mei 4th, 2017|

Om getoetst te kunnen worden door RING-GV dien je een schriftelijke uiteenzetting op basis van de opdrachten te schrijven. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is een competentie die van een geestelijk verzorger verwacht mag worden. Heb je echter dyslexie of is er sprake van andere bijzondere omstandigheden die jouw schrijfvermogen in de weg staan? Geef dit dan expliciet aan [...]

Hoeveel kost de toetsing en heb ik recht op korting?

By | 2023-12-01T21:57:41+00:00 mei 2nd, 2017|

De kosten van toetsing door RING-GV bedragen € 250,-. Kandidaten die minder verdienen dan het minimum loon betalen € 150,- voor de toetsing. Als je minder verdient dan het minimum loon, dien je dit aan te geven op het aanmeldformulier om aanspraak te maken op de korting. Hiervoor vragen we als bewijs een recente inkomensverklaring van [...]

Word ik na toetsing automatisch regulier lid van VGVZ?

By | 2017-05-05T20:58:55+00:00 mei 2nd, 2017|

Geestelijk verzorgers die door RING-GV bevoegd verklaard zijn, voldoen aan de bevoegdheidseis voor regulier lidmaatschap bij VGVZ en registratie bij SKGV. Maar dit gebeurt niet automatisch. Je kiest er zelf voor of je lid wilt worden van VGVZ en of je je wil laten registreren in het kwaliteitsregister SKGV. Ben je aspirant-lid van VGVZ en word [...]