Hoe word ik getoetst?

Door |2023-12-02T08:39:02+00:00november 27th, 2012|Categorieën: , |

Je wordt getoetst door een toetsingscommissie van 3 personen, waarvan minimaal 1 supervisor en minimaal 1 geestelijk verzorger die zelf getoetst is door RING-GV. Alle kandidaten worden in beginsel schriftelijk getoetst. Dit houdt in dat de toetsingscommissie je schriftelijke uiteenzetting beoordeelt aan de hand van de toetsingscriteria. Heeft de toetsingscommissie twijfel bij een of meerdere criteria? [...]

Door wie word ik getoetst?

Door |2017-05-05T20:30:00+00:00mei 2nd, 2017|Categorieën: |

Toetsing door RING-GV is anoniem: toetsers weten niet welke kandidaat zij toetsen en de kandidaat weet niet precies door welke toetsers hij/zij getoetst wordt (met uitzondering van mondelinge toetsingen). Zo staat de kwaliteit van toetsing voorop. Wel dragen we er uiterst zorg voor dat toetsers nooit een kandidaat toetsen die zij kennen. Dit doen we door [...]

Aan de hand van welke criteria word ik getoetst?

Door |2017-05-05T20:30:19+00:00mei 2nd, 2017|Categorieën: , |

Kandidaten worden getoetst op basis van een schriftelijke uiteenzetting. Deze uiteenzetting wordt beoordeeld aan de hand van de volgende toetsingscriteria. Elk onderdeel wordt beoordeeld als 'voldoende', 'twijfel' of 'onvoldoende': 1 a. Kan de getoetste helder onder woorden brengen wat zijn/haar levensbeschouwing inhoudt, uit welke bronnen hij/zij put, welke tradities hem/haar inspireren en met welke gemeenschappen en/of personen [...]

Hoe gaat RING-GV om met mijn privacy?

Door |2018-07-27T13:45:51+00:00juli 27th, 2018|Categorieën: , , |

Stichting RING-GV behandelt je gegevens strikt vertrouwelijk. Bij de aanmelding voor toetsing wordt een aantal gegevens gevraagd. RING-GV gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar diensten:  je naam, (email) adres en telefoonnummer voor de toetsing; je geboortedatum en -plaats t.b.v. het certificaat van bevoegdheid en je bankrekeningnummer t.b.v. de betaling. Je (anoniem geschreven) schriftelijke uiteenzetting [...]

Reacties uitgeschakeld voor Hoe gaat RING-GV om met mijn privacy?

Mijn diploma vind ik niet terug in de SKGV lijst erkende opleidingen. Wat nu?

Door |2024-04-30T15:57:14+00:00mei 4th, 2017|Categorieën: , |

Om getoetst te kunnen worden door RING-GV, moet je een HBO of WO masterdiploma hebben in de theologie, humanistiek of geestelijke verzorging. Je diploma dient door SKGV erkend te zijn. Vind je de door jou genoten opleiding niet terug in de lijst? Dan kun je je weliswaar aanmelden, maar de toetsing wordt dan pas in [...]

Hoe schrijf ik mijn uiteenzetting?

Door |2017-05-05T20:31:02+00:00mei 2nd, 2017|Categorieën: |

Jouw schriftelijke uiteenzetting dient hieraan te voldoen: Maximaal 5 pagina's Lettertype Calibri, grootte 11, regelafstand 1.15 Anoniem: geen vermelding van je naam en/of die van je werkgever, collega's en cliënten Je schrijft de uiteenzetting op basis van de opdrachten 1a, 1b en 2: 1a. Leg op drie manieren kort uit wat jouw levensbeschouwing inhoudt: Aan een (fictieve) [...]

Reacties uitgeschakeld voor Hoe schrijf ik mijn uiteenzetting?

Wanneer en hoe ontvang ik mijn certificaat?

Door |2024-04-16T06:29:10+00:00mei 4th, 2017|Categorieën: , |

Zodra de toetsingscommissie klaar is met jouw toetsing, ontvang je per mail het eindoordeel, via de secretaris van RING-GV. Hierbij ontvang je het door de toetsingscommissie ingevulde beoordelingsformulier inclusief constructieve feedback. Dit beoordelingsformulier sturen we enkel aan jou. Net als al jouw andere gegevens, wordt dit nooit gedeeld met derden. Indien je bevoegd bent verklaard [...]

Ik wil liever mondeling getoetst worden. Kan dat?

Door |2017-05-11T10:28:24+00:00mei 4th, 2017|Categorieën: , |

RING-GV toest in beginsel schriftelijk. Dit houdt in dat de toetsingscommissie jouw schriftelijke uiteenzetting beoordeelt aan de hand van de toetsingscriteria. Uit de grootschalige evaluatie onder alle getoetsten en toetsers blijkt dat schriftelijke toetsing door RING-GV goed gewaardeerd wordt. Het kan spannend zijn en misschien kwetsbaar voelen, hetgeen overigens ook kan gelden voor een mondelinge toetsing. [...]

Ik heb moeite met schrijven. Wat nu?

Door |2017-05-11T10:34:46+00:00mei 4th, 2017|Categorieën: , |

Om getoetst te kunnen worden door RING-GV dien je een schriftelijke uiteenzetting op basis van de opdrachten te schrijven. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is een competentie die van een geestelijk verzorger verwacht mag worden. Heb je echter dyslexie of is er sprake van andere bijzondere omstandigheden die jouw schrijfvermogen in de weg staan? Geef dit dan expliciet aan [...]

Hoeveel kost de toetsing en heb ik recht op korting?

Door |2024-04-16T06:31:54+00:00mei 2nd, 2017|Categorieën: , |

De kosten van toetsing door RING-GV bedragen € 250,-. Kandidaten die minder verdienen dan het minimum loon betalen € 150,- voor de toetsing. Als je minder verdient dan het minimum loon, dien je dit aan te geven op het aanmeldformulier om aanspraak te maken op de korting. Hiervoor vragen we als bewijs een recente inkomensverklaring [...]

Ga naar de bovenkant