Hoe nu verder?

 

Als je je aangemeld hebt voor de toetsing door RING-GV, ontvang je zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging per mail.

Bij de start van het toetscluster stuurt de penningmeester je een factuur per mail. Draag je er zorg voor dat je de factuur zo spoedig mogelijk voldoet?

Toetsingscommissie

Achter de schermen wordt jouw toetsingscommissie gevormd. Deze bestaat uit 3 toetsers. Door wie je precies getoetst wordt, weet je niet. Toetsing is namelijk anoniem, zodat de inhoudelijke kwaliteit zo veel mogelijk voorop staat.
Wel dragen we er uiterst zorg voor dat je niet getoetst wordt door een toetser die jou kent. Dit doen we door aan het begin van het toetscluster een lijst namen van kandidaten aan de toetsers te sturen, waarop zij aangeven welke kandidaten zij kennen en dus niet kunnen toetsen.
Toetsers zijn hiertoe verplicht en hebben hiervoor een verklaring van RING-GV ondertekend.

Schriftelijke toetsing

De toetsingscommissie zal je in beginsel schriftelijk toetsen. Jouw schriftelijke uiteenzetting wordt beoordeeld aan de hand van de toetsingscriteria. Dit doet elke toetser van de toetsingscommissie eerst individueel, en daarna treden zij in gezamenlijk overleg.
Heeft de toetsingscommissie twijfel? Dan word je gevraagd om een schriftelijke aanvulling aan te leveren. De toetsingscommissie formuleert hiervoor aanvullende vragen aan jou.
Om de toetsing niet al te veel vertraging op te laten lopen, vragen we je om zo spoedig mogelijk de vragen te beantwoorden.
Bestaat er na beoordeling van jouw schriftelijke aanvulling nog twijfel bij de toetsingscommissie? Dan word je uitgenodigd voor een online mondelinge toetsing.

Online mondelinge toetsing

Voor een online mondelinge toetsing formuleert de toetsingscommissie verhelderende en verdiepende vragen op basis van jouw schriftelijke uiteenzetting. Deze vragen ontvang je per mail. Zo weet je welke vragen je ongeveer kunt verwachten in het gesprek.

In overleg wordt er een datum voor de mondelinge toetsing gevonden.

Het gesprek duurt max. 45 minuten. Hierna treedt de toetsingscommissie gezamenlijk, zonder jou, in overleg om te komen tot een eindbeoordeling.

Beoordeling

De toetsingscommissie vult bij elke toetsing – ongeacht of deze schriftelijk of mondeling is – een beoordelingsformulier in. Hierop kan je zien hoe je op elk criterium beoordeeld bent. Ook schrijft de toetsingscommissie hierin feedback aan jou.
Zodra de toetsingscommissie klaar is met jouw toetsing, ontvang je van de secretaris een mail met de eindbeoordeling en het beoordelingsformulier.
Het beoordelingsformulier wordt enkel aan jou gestuurd: net als al jouw gegevens, wordt dit nooit met derden gedeeld.

Bezwaar

Bij een negatieve beslissing door de toetsingscommissie heb je de mogelijkheid in beroep te gaan tegen die beslissing, door binnen 6 weken na de uitslag van de toetsing te mailen aan de secretaris. Indien het bezwaar niet in onderling overleg op te lossen is, wordt het bezwaar in behandeling genomen door de Commissie van Bezwaar.
De Commissie van Bezwaar beoordeelt het proces van de toetsing. Zij doet uitspraak binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaar. Deze uitspraak is bindend voor zowel de getoetste als het bestuur van RING-GV. Indien de Commissie van Bezwaar het bezwaar gegrond verklaart, heb je recht op een nieuwe toetsing. De administratieve kosten van het bezwaar bedragen € 25.

Certificaat: verklaring van bevoegdheid

Als je bevoegd verklaard bent, ontvang je zo spoedig mogelijk jouw persoonlijke certificaat per post, op het adres dat je opgegeven hebt bij jouw aanmelding. Dit is jouw officiële verklaring van bevoegdheid.
Let op: dit certificaat is uniek. Het is van jou en er bestaat maar één exemplaar van.
We hopen dat je er trots en zuinig op bent.

Met jouw certificaat voldoe je aan de bevoegdheidseis voor volwaardig, regulier lidmaatschap bij VGVZ en aan de bevoegdheidseis voor registratie in het kwaliteitsregister SKGV.
Je kiest er zelf voor of je lid wilt worden van VGVZ en of je je wilt laten registreren bij SKGV: dit gebeurt dus niet automatisch. Bij jouw aanmelding bij VGVZ en/of SKGV, verstuur je een scan/kopie van je RING-GV certificaat aan VGVZ en/of SKGV, als bewijs dat je een bevoegd verklaard geestelijk verzorger bent.

Een laatste checklist:

  • Mijn diploma wordt door SKGV erkend en heb ik opgeslagen als .pdf, .jpg, .jpeg of .png bestand.
    Indien van toepassing, heb ik ook mijn diploma supplement ingescand waarop vermeld staat dat ik de specialisatie Geestelijke Verzorging gevolgd heb.

  • Als ik mijn diploma niet terug heb kunnen vinden in de SKGV lijst, vermeld ik dit expliciet in het bericht bij mijn aanmelding, onderaan het aanmeldformulier.

  • Ik heb een schriftelijke uiteenzetting geschreven op basis van de opdrachten.
    Deze is anoniem, max. 5 pagina’s lang en opgeslagen als .pdf bestand.