Organisatie 2023-05-22T11:16:50+00:00

Organisatie RING-GV

Stichting RING-GV wordt aangestuurd door een bestuur en een Raad van Toezicht.

Daarnaast kent RING-GV een Commissie van Bezwaar.
Wanneer een getoetste het oneens is met het eindoordeel van de toetsingscommissie, kan hij/zij binnen 6 weken hiertegen bezwaar aantekenen, via de secretaris van RING-GV. De Commissie van Bezwaar beoordeelt enkel het proces.
De uitspraak van de Commissie van Bezwaar is bindend voor zowel de getoetste als het bestuur van RING-GV.

Neem contact op met het bestuur
Lees hier de statuten van RING-GV
Lees hier het Huishoudelijk Reglement
Lees hier de Algemene Voorwaarden
Lees hier de Privacyverklaring

Vacatures

Wilt u zich inzetten voor Stichting RING-GV? Lees hier de openstaande vacatures: