Toetsingscommissie

RING-GV vormt voor elke toetsing een commissie van 3 personen.
Zij toetsen samen de kandidaat op zijn/haar levensbeschouwelijke competentie.
Minimaal 1 toetser in de toetsingscommissie is supervisor: hij/zij heeft een erkende supervisor opleiding gevolgd.
Daarnaast heeft elke toetsingscommissie minimaal 1 toetser die ruim ervaren, algemeen geestelijk verzorger is: hij/zij is zelf getoetst door RING-GV.

Toetsingscommissies beoordelen aan de hand van de toetsingscriteria.
De toetsers van de toetsingscommissie vullen gezamenlijk één beoordelingsformulier in en geven de kandidaat hierin feedback.
Dit formulier ontvangt de kandidaat per mail.

Schriftelijke toetsing

Toetsingscommissies toetsen in beginsel schriftelijk. Dit houdt in dat zij de uiteenzetting van de kandidaat eerst individueel en daarna gezamenlijk beoordelen aan de hand van de criteria.

Twijfelt de toetsingscommissie op één of meerdere criteria, dan formuleert zij een aanvullende opdracht. De kandidaat wordt verzocht de schriftelijke aanvulling, op basis van deze opdracht, zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Is er na beoordeling van de schriftelijke aanvulling nog sprake van twijfel? Dan wordt de kandidaat uitgenodigd voor een mondelinge toetsing. De datum hiervoor wordt in overleg gevonden. Ook wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders reistijd.

Mondelinge toetsing

Toetsingscommissies kunnen een kandidaat mondeling toetsen als er sprake is van twijfel. Daarnaast wordt steekproefsgewijs elke 6e kandidaat mondeling getoetst: zo blijven we de kwaliteits van toetsingen monitoren.

Bij een mondelinge toetsing formuleert de toetsingscommissie verhelderende en verdiepende vragen op basis van de schriftelijke uiteenzetting van de kandiaat. De kandidaat ontvangt deze vragen ter voorbereiding op het gesprek.

Een mondelinge toetsing duurt maximaal 45 minuten. Hierna treedt de toetsingscommissie gezamenlijk, zonder de kandidaat, in overleg. Binnen twee weken na het gesprek krijgt de kandidaat te horen of hij/zij bevoegd verklaard is.

Toetsers

Alle toetsers van RING-GV hebben aantoonbare expertise op het gebied van geestelijke verzorging. Zij hebben affiniteit met levensbeschouwing en levensbeschouwelijke begeleiding die niet gebonden is aan één levensbeschouwelijke traditie.
Benieuwd welke mensen zich als toetser van RING-GV inzetten?
Hieronder vind je een overzicht:

 • Vahe Baghdasaryan

 • Marianne Brussel

 • Leontien Dekker

 • Anna Fischer

 • Karan Gokoel

 • Cor Hoogerwerf

 • Anton Huisman

 • Rianne Immel

 • Susanna Kamminga

 • Harm Knoop

 • Florus Kruijne

 • Saskia Markx – Dassel

 • Jacqueline Meupelenberg

 • Arnoud van der Mheen

 • Kitty Nijboer

 • Marc Rietveld

 • Trijntje Scheeres-Feitsma

 • Gert Toes

 • Jolanda Tuma

 • Andreas van der Velde

 • Aart Veldhuizen

 • Denise Versteeg

 • Hille Vlasman

 • Marcel Wielhouwer

 • Marian Wisse